O Tesauro do Museu

O Tesauro é un vocabulario estruturado de termos que permite a identificación, clasificación, descrición e catalogación dos nosos bens culturais paira o seu mellor coñecemento. A súa finalidade é facilitar ao usuario o acceso á información e a súa recuperación nunha base de datos, simplemente usando un motor de procura e introducindo o termo que se desexe.

A creación do Tesauro do Museu Virtual de Quart de Poblet, tomou como punto de partida:

Os dicionarios de denominacións de bens culturais, mobiliario, materia e técnica dos Tesauros do Patrimonio Cultural de España.
O tesauro do Memorial Democràtic, feito a medida paira o proxecto do Banc Memorial, o arquivo de testemuños desta institución.

A partir desta estrutura preexistente, hase construído o Tesauro do Museu Virtual de Quart de Poblet cun vocabulario axustado á realidade específica de Quart que establece una base paira a interpretación do seu patrimonio cultural permitindo a relación entre obxectos, inmobles e fotografías.

O Tesauro estrutúrase en 4 grandes áreas que dan resposta a 4 preguntas:

Que? (temáticas)
Quen? (onomástica)
Cando? (cronoloxía)
Como? (materias e técnicas)